copyright ”Iggesund m fl”

FÖRETAG TYCKER

Det här tycker företagen

”Det är en bra utbildning med bra koncept. Jag uppskattar den goda kontakten med Creando och att industrin kan påverka upplägg och innehåll. Den stora andelen LIA gör att utbildningen blir verklighetsnära. Upplägget med distansutbildning ger flexibilitet i planering av LIA-veckorna vilket underlättar för oss att ta emot studenterna. De som gått utbildningen kommer in i skiftlaget med ett processkunnande som är ett mycket bra komplement till den erfarenhet som redan finns.”

Johanna Lassfolk, Iggesund Paperboard AB

 

”Vi har anställt många med den här utbildningen och hoppas kunna anställa fler. Har man gått den här utbildningen kommer man snabbare in i arbetet och har lättare att möta dagens och morgondagens kompetenskrav. Man blir en person att satsa på, helt enkelt.”

Staffan Eliasson, Nynas AB