copyright ”Iggesund m fl”

BEHÖRIGHET

Förutom grundläggande behörighet för studier till yrkeshögskolan krävs godkänt eller betyget E i kurserna:

  • Matematik B alternativt Matematik 2a, 2b eller 2c
  • Kemi A alternativt Kemi 1
  • Fysik A alternativt Fysik 1a alternativt Fysik 1b1 och 1b2.

Naturkunskap B eller Naturkunskap 2 kan efter individuell prövning anses likvärdig med Kemi A och Fysik A.

Om du har examen från industriprogrammet och ener­giprogrammet kan du genom kurser som energiteknik, produktionsteknik eller processteknik anses ha kunskaper som bedöms vara tillräckliga, efter individuell prövning.

Har du erhållit motsvarande kunskaper genom annan utbildning eller liknande kan du prövas att söka på din reella kompetens. Vi erbjuder dig då att göra skriftligt prov på de formella behörigheterna ovan. Kontakta då Creando School för mer information.

För att kunna ta dig till industrin i samband med exempelvis LIA-perioder är det bra om du har körkort och tillgång till bil.