copyright ”Iggesund m fl”

MAGISTERN HAR ORDET

”Vi ska lära dig allt vi kan och allt du behöver veta”

Under 15 års tid har jag undervisat personer som är på väg in i processindustrin, både genom arbetsmarknadsutbildningar och på uppdrag av industrin. Sedan 2010 har jag varit lärare på ett tiotal olika yrkeshögskoleutbildningar runt om i Sverige. Jag har sett vad som fungerat och vad som kan göras bättre, både vad gäller min egen undervisning och hur utbildningarna är upplagda.

Med Creandos goda kontakter med industrin och med en idé om hur en bra utbildning ska vara upplagd, tog jag 2013 initiativ till en yrkeshögskoleutbildning i Nordanstigs kommun. Från 2017 bedriver vi utbildningen i egen regi, över hela Sverige och med bas även i Nynäshamn.

Jag engagerar mig starkt i utbildningen och är mån om att du som satsar på vår utbildning ska få så goda förutsättningar som möjligt och att industrin ska få många nya kompetenta medarbetare.

Eftersom en stor del av vår verksamhet är riktad direkt till industrin, vore det att bita sig i svansen att ge dig en dålig utbildning. Du kan alltså vara trygg med att vi gör vårt bästa för att du ska lära dig allt vi kan och allt du behöver veta.

bosse

Bosse Smeder, grundare och huvudlärare